Professioneel opdrachtgeverschap
Professioneel opdrachtgeverschap
Woningbouwcorporaties staan tegenwoordig voor grote uitdagingen. Denk hierbij aan verduurzaming, maar ook bijvoorbeeld het aantal nieuw te bouwen woningen. Corporaties zijn vaak op zoek naar nieuwe, efficiëntere en effectievere manieren van werken. Hierbij speelt professioneel opdrachtgeverschap een belangrijke rol.rnMaar hoe bepaal je nou hoe professioneel je organisatie is als opdrachtgever? Om professioneel opdrachtgever te worden, moeten corporaties in ieder geval een goed inzicht hebben in het volume en de aard van opdrachten die zij in de markt zetten. De praktijk leert dat dit inzicht nog vaak ontbreekt. Een eerste stap is dus het verbeteren van dit inzicht: wat is de situatie nu? rnDe specialisten van Impact Inkoop- en contractmanagement kunnen u helpen dit inzichtelijk te krijgen. Wij hebben inmiddels ruime ervaring opgedaan in het ondersteunen van woningcorporaties in het inzichtelijk krijgen van het huidige contractenbestand en wat de kwaliteit van de diverse contracten is. Daarnaast hebben wij ervaring in het inrichten van een compleet contract management systeem, waarbij ook de spend direct duidelijk is. Een uitstekende basis voor de corporaties om verder aan de slag te gaan met het ontwikkelen van een professionele opdrachtgevende rol.rn