Impact op het NEVI
Impact op het NEVI zorgcongres 2020

NEVI Zorgcongres 2020

Donderdag 6 februari jl. zijn Bas van Harselaar en Bastiaan Baan vanuit ‘Impact Inkoop en Contractmanagement’ aanwezig geweest op het NEVI zorgcongres 2020. In dit artikel is de meest relevante informatie samengevat.

De opening werd verzorgd door voorzitter (NEVI zorg) Nicole Poldervaart en dagvoorzitter Tom Jessen. Aansluitend daarop waren er drie plenaire sprekers, te weten:

  • Taco Houwert, Gupta Strategists
  • Jan Jaap Baalbergen, NFU (Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra)
  • Rick Nillesen, Randstad Groep Nederland


De nieuwe wetgeving Medische Hulpmiddelen

Er gelden vanaf 26 mei 2020 nieuwe Europese regels voor medische hulpmiddelen (MDR) zoals naalden en MRI-scanners, en voor medische hulpmiddelen in-vitro diagnostiek (IVDR) zoals bloed- en zwangerschapstesten. Deze nieuwe regels zorgen voor veranderingen bij alle betrokken partijen, van leveranciers tot aan ziekenhuizen, en alles wat daar tussen zit. Belangrijk is dat ze zich daar tijdig op voorbereiden en er nu al mee bezig (zouden moeten) zijn. De risicoklassen van medische producten kunnen veranderen en er zullen strengere eisen gelden voor zorginstellingen die zelf medische hulpmiddelen produceren.

Het belangrijkste doel van de nieuwe wetgeving is het vergroten van de duidelijkheid voor patiënten. Patiënten en zorginstellingen krijgen toegang een Europese Databank (EUDAMED). Hierin staat informatie opgenomen over medische hulpmiddelen op de Europese markt. Dit zorgt ervoor dat patiënten beter hun keuze voor een bepaald hulpmiddel kunnen maken. Na plaatsing van een implantaat krijgen patiënten een implantaatkaart van de zorgverlener. Daarop staat informatie over het implantaat en de producent daarvan, dit zorgt internationaal ook voor meer duidelijkheid. Mocht een patiënt in het buitenland verblijven, of zelfs buiten Europa, dan staat er op de implantaatkaart alle relevante informatie voor een eventuele zorgverlener in het buitenland.

Na de plenaire sessies was het tijd voor een aantal workshops. Hieronder een beknopte beschrijving van de bijgewoonde workshops.

Meten is weten, zeker bij MVI (RIVM)

Hoe meet je MVI, wanneer maak je echt stappen of waar kan het beter? Er zijn tegenwoordig diverse tools beschikbaar voor het meten en in kaart brengen van MVI (zoals de MVI-tool van Pianoo), maar deze worden nog maar weinig gebruikt. Ook hebben veel organisaties wel ambities maar geen concrete doelstellingen waarvoor ook daadwerkelijk budget beschikbaar wordt gesteld.

Tijdens de discussie die aan het eind van de sessie ontstond werden twee scherpe, en vooralsnog onbeantwoorde, vragen gesteld.

  • Kan het RIVM of een andere instantie onderzoeken welke medische middelen de grootste CO2 footprint hebben, zodat zorginstellingen gezamenlijk een vuist kunnen maken tegen monopolistische farmaceuten? Zorginstellingen voelen nu vaak dat zij alleen tegenover de grote farmaceuten. De CO2 footprint van dergelijke bedrijven is zeer groot maar het gehoor dat zij aan verzoeken van klanten geven is nihil.
  • Wat is de definitie van circulair, bestaat die überhaupt? En is het mogelijk om 100% circulair te zijn? Iedereen kent op hoofdlijnen de definitie van circulair, maar in details niet. 100% circulariteit bestaat niet maar wordt dikwijls wel geambieerd.


Contractmanagement: structurele impact als antwoord op schaarste

Één van de workshops op het NEVI zorgcongres 2020 werd verzorgd door Bas van Harselaar, directeur van Impact Inkoop en Contractmanagement. Hierover leest u meer in een volgend nieuwsbericht.