Diensten
Waarmee kunnen wij u helpen?
Contractscan

Met Impact haalt u het beste uit de bestaande contracten. Door middel van een contractscan bekijken we wat de status is van de contracten binnen de organisatie en wat er vervolgens moet gebeuren om goed contractmanagement uit te kunnen voeren. Wanneer contractbeheer en management nog niet centraal is ingeregeld, kunnen we dit samen met u professionaliseren en maken we transparant wat de te nemen stappen zijn. Enkel wanneer u goed georganiseerd bent behaalt u schaalvoordeel, beheert u daadwerkelijk uw resultaatgerichte contracten en bent u de regie-organisatie die u wilt zijn.

Inkoopscan

Impact biedt aan om voor uw organisatie een inkoopscan uit te voeren. Met deze scan bekijken we de verschillende aspecten van inkoop binnen uw organisatie. Zo analyseren we de inkoopfunctie, het inkoopproces en de doorgevoerde inkoopverbeteringen. Daarnaast bekijken we de samenhang tussen deze verschillende aspecten en onderzoeken we waar de knelpunten en de succesfactoren zitten.

Naar aanleiding van deze scan gaan we graag met u in gesprek om te kijken naar de optimalisatiemogelijkheden binnen de organisatie op het gebied van inkoop.

Ondersteuning en advies

Het is bij inkooppprojecten mogelijk gebruik te maken van aanbestedingssoftware, zoals bijvoorbeeld Negometrix en/of Tenderned. Wij hebben de kennis in huis om uw collega's hierin te trainen waardoor ze zelf met deze programma's leren werken.

Ontwikkelen beleid inkoop- en contractmanagement

Graag gaat Impact met u om tafel om samen met uw stakeholders uw beleid van inkoop- en contractmanagement te schrijven en indien gewenst te implementeren. Er wordt uitgebreid onderzoek verricht:

  • Welke procedures / afspraken gelden er?
  • Hoe ziet een projectorganisatie eruit?
  • Wat is de rol van de inkoopadviseur versus die van projectleider en / of materiedeskundige?
  • Welke richtlijnen gelden er?
  • Ondersteunen bij digitaliseren inkoop- en contractmanagement om u te adviseren welk beleid gewenst is voor Inkoop- en contractmanagement.


(Europees) aanbesteden en inkoopprojecten

De inkoopprofessionals van Impact hebben ervaring met Europees aanbesteden op het gebied van Werken, Leveringen en Diensten binnen verschillende branches. Denk aan de zorg, rijksoverheid, gemeenten en het onderwijs.

Naast Europees aanbesteden worden er nationale procedures, meervoudig onderhandse procedures en andere vormen van inkoopprojecten uitgevoerd door de mensen van Impact binnen de publieke sector en woningcorporaties.

Indien gewenst, verzorgt Impact trainingen op het gebied van Europees aanbesteden voor uw collega’s.

Maatschappelijk Verantwoord (Duurzaam) Inkopen

Binnen het team van Impact hebben wij experts die zijn gecertificeerd in maatschappelijk verantwoord inkopen. Zij voorzien uw organisatie graag van advies en helpen daar waar gewenst ook mee met de implementatie.

Wanneer u dat wenst, stellen wij na de uitgevoerde inkoopscan en het hieruit voortkomende advies een MVI-actieplan op, waarbij we als doel hebben dat zowel leveranciers als producten verduurzamen, zodat het in het DNA van de eigen organisatie en van de leveranciers komt.